Teeltvrije zones

11 december 2020

In 2021 handhaven we weer op teeltvrije zones. Hoe zat het ook nog maar met de regelgeving rond teeltvrije zones? Wat mag wel en wat mag niet?

De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van het talud en het hart van de buitenste plantenrij van het gewas op het perceel.

Regels

Bescherming waterkwaliteit

Teeltvrije zones zijn nodig om het water in sloten beter te beschermen tegen afspoeling en verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen. Ook mag er in de teeltvrije zone niet worden bemest. Hierdoor wordt de uitspoeling en afspoeling van meststoffen beperkt.

Handhaving

In 2021 zullen we weer handhaven op de teeltvrije zones. Handhaving is nodig omdat er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater worden aangetroffen.

We gaan een gesprek aan met de telers die gewassen te dicht bij de insteek hebben gezaaid of gepoot. Zij krijgen de mogelijkheid de gewassen in de teeltvrije zone te verwijderen en zo weer te voldoen aan de regelgeving. Wanneer de gewassen niet worden verwijderd zal alsnog een handhavend opgetreden worden.