Start pilot antigraafmaatregel langs de Hunzedijk

28 september 2021

Om de dijk langs de Hunze te beschermen tegen jaarlijks terugkerende graafschade door bevers, starten we hier volgende week met een pilot. Over een lengte van 400 meter brengen we op een innovatieve manier gaas als antigraafmaatregel aan. Ons dagelijks bestuur stelt hiervoor 120.000 euro beschikbaar.

Herstellen van graafschade

In de Hunze, ten zuiden van Spijkerboor, leven al jaren bevers. Door bevers gegraven gangenstelsels zorgen voor instabiele dijken langs de Hunze. De afgelopen vijf jaar spoorden we gegraven gangenstelsels op en herstelden onze dijk.

Innovatieve pilot

We leggen langs een gedeelte van de Hunze een proefvak met de antigraafmaatregel aan. Het gaat om een innovatieve manier om gaas in de grond te trillen. Deze methode wordt succesvol in Duitsland toegepast.

Hunze is groene zone in Beverbeheerplan

De Hunze is aangewezen als een groene zone in het Beverbeheerplan. Dit plan werd in februari 2021 vastgesteld door de Provincies Groningen en Drenthe. De bever is welkom in de groene zone. Om de leefomgeving van bevers zo min mogelijk te verstoren, heeft het de voorkeur om preventieve antigraafmaatregelen te nemen bij dijken in groene zones.

Ruimte voor beverburchten

De bever houdt in de Hunze voldoende ruimte om burchten te maken. Hierin leven de bevers. Een deel van het proefvak maken we direct in de oever, langs de waterkant. Een ander deel wat verder richting de dijk. Hierdoor is het mogelijk voor een bever om in een vooroever te graven of te wonen. Na de aanleg monitoren we het proefvak een aantal jaren. We bekijken ook de mogelijkheden om de antigraafmaatregel op andere plekken in te zetten.