Waterberging Benedenloop Westerwoldse Aa

Een project voor water, natuur, recreatie én archeologie in één.

Planning: 2018 tot begin 2020
Status: in uitvoering

We richten de westoever van de Westerwoldse Aa tussen Nieuwe Statenzijl en Bad Nieuweschans opnieuw in. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor water. We richten het in als natuurgebied én herstellen we de historische zeedijk.

Beschermen tegen overstromingssrisico’s

We hebben de laatste jaren al heel veel waterbergingsgebieden ingericht rondom de Westerwoldse Aa. Hiermee beschermen we het gebied beter tegen overstromingsrisico’s. We graven de hooggelegen gronden langs de oever af, zodat we dit bij hoog water in de Westerwoldse Aa onder water kunnen laten lopen.

Leefgebied voor vissen

Daarbij richten we het gebied zo in, dat het deels geschikt is als paai- en opgroeigebied voor vissen. Met de afgegraven klei herstellen we de historische zeedijk langs de Westerwoldse Aa en maken we een voormalige batterij (verdedigingswerk) weer zichtbaar. Een nieuw fietspad op de kade zorgt dat fietsverkeer tussen Bad Nieuweschans en Nieuwe Statenzijl mogelijk is.

Samenwerking

Het werk is grotendeels af. Het fietspad moet nog worden afgerond. Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever voor dit project. Het project wordt medegefinancierd door de Provincie Groningen, de gemeente Oldambt en het Waddenfonds.

Was deze informatie nuttig?