Visvriendelijk maken gemaal Oostermoer

We verbeteren de leefomgeving voor vissen door stuwen en gemalen vispasseerbaar te maken.

Status: In voorbereiding

Gemaal Oostermoer in de Groeve is nu een blokkade voor vissen. Ze kunnen er niet langs of door zwemmen. Binnen dit project zorgen we ervoor dat het gemaal passeerbaar wordt voor vissen. Gemaal Oostermoer is één van de schakels tussen de Hunze en het Zuidlaardermeer. Met deze aanpassing verbeteren we de ecologische kwaliteit van stroomgebied de Hunze.

Plan uitwerken in een bouwteam

In een bouwteam kijken medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s samen met een aannemer naar de beste manier om dit gemaal vispasseerbaar te maken.

Onderdeel van project Noordma

De aanpassing van het gemaal maakt deel uit van herinrichtingsproject Noordma, waarvoor een POP3 subsidie is afgegeven.

Monumentaal pand

Gemaal Oostermoer is een monumentaal pand uit 1955, met zowel aan de binnen- als buitenzijde cultuurhistorische kenmerken. Bij de aanpassing van het gemaal wordt hiermee rekening gehouden.

Was deze informatie nuttig?