Visvriendelijk maken gemaal Oostermoer

We verbeteren de leefomgeving voor vissen door stuwen en gemalen vispasseerbaar te maken.

Planning: 1 september 2020 tot 1 november 2022
Status: afgerond

Gemaal Oostermoer in de Groeve was een blokkade voor vissen. Ze konden er niet langs of door zwemmen. Binnen dit project zorgden we ervoor dat het gemaal passeerbaar is voor vissen. Gemaal Oostermoer is één van de schakels tussen de Hunze en het Zuidlaardermeer. Met deze aanpassing verbeteren we de ecologische kwaliteit van stroomgebied de Hunze.

Duurzaam plan uitgewerkt in bouwteam

In een bouwteam is gekeken wat de beste manier om dit gemaal vispasseerbaar te maken. In dit team zitten medewerkers van het waterschap en medewerkers van de aannemer. Samen hebben zij een ontwerp gemaakt. Twee pompen worden visvriendelijk gemaakt en er wordt een vispassage aangelegd door het gemaal. Dit is mogelijk omdat één van de pompen van het gemaal komt te vervallen.
Tijdens het ontwerpproces is ook gekeken naar duurzame oplossingen voor met name de pompen. We passen permanent magneet motoren toe die rechtstreeks op de pompas gemonteerd worden. Hiermee besparen we ca. 27% op energieverbruik.

Onderdeel van project Noordma

De aanpassing van het gemaal maakt deel uit van herinrichtingsproject Noordma, waarvoor een POP3 subsidie is afgegeven.

Monumentaal pand

Gemaal Oostermoer is een monumentaal pand uit 1955, met zowel aan de binnen- als buitenzijde cultuurhistorische kenmerken. Bij de aanpassing van het gemaal wordt hiermee rekening gehouden.

We verwachten in oktober 2022 de werkzaamheden te hebben afgerond.