Tussen Wad en Westerwoldse Aa

Werken aan een gezond leefgebied voor vissen, waarin ze vrij kunnen zwemmen en er ruimte is om te paaien.

Planning: medio 2009 tot medio 2020
Status: afgerond

Vissoorten stonden jaren onder druk. Sluizen, stuwen en gemalen verstoorden de ecologie en het leefgebied van de vis. In het Westerwoldegebied hebben we dit project jaren geleden opgestart, om die situatie te verbeteren.

Verbeteren leefgebied voor de vis

Door sluizen, stuwen en gemalen vispasseerbaar te maken ontstaat een gezonder leefgebied voor de vissen. Dit project is gericht op de verbetering van de vistrek vanuit de Waddenzee tot aan het Bargerveen. Bovendien ontwikkelen we paaiplaatsen in het gebied.

Gekoppeld aan bestaande projecten

Tussen Wad en Westerwoldse Aa wordt deels uitgevoerd binnen bestaande projecten zoals Herstel Benedenloop Westerwoldse Aa en Beekherstel Ruiten Aa.

Samenwerking

Dit project wordt financieel ondersteund door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, de gemeente Oldambt en waterschap Hunze en Aa’s.

Was deze informatie nuttig?