Kadeverbetering Westerbroekstermadepolder

De Westerbroekstermadepolder kan worden ingezet voor waterberging tijdens hoogwatersituaties. Doet zo’n situatie zich voor, dan moet de kade op orde zijn.

Status: in uitvoering

De kade tussen het Drents Diep, Foxholstermeer en de Westerbroekstermadepolder moet worden verbeterd. Deze kade moet voorkomen dat het bergingsgebied onbedoeld volloopt, zodat we het gebied kunnen inzetten wanneer dit nodig is.  

Bijzonderheden

De kade ligt in een natuurgebied van Het Groninger Landschap. Tijdens onze werkzaamheden houden we daarom extra rekening met de aanwezige natuur.

Waarom zijn bergingsgebieden zoals de Westerbroekstermadepolder nodig?

Door klimaatverandering verwachten we dat hoogwatersituaties vaker voorkomen. Het waterpeil in onze sloten en kanalen kan hoog oplopen wanneer we het water niet of nauwelijks kunnen afvoeren naar zee. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een flinke noordwestenstorm. In 1998 konden we nog geen gebruik maken van bergingsgebieden en moesten we voor nood een dijk doorbreken om overstroming elders te voorkomen. We zijn daarna gestart met het inrichten van bergingspolders.

Planning

De werkzaamheden starten eind augustus 2021 en worden in oktober 2021 afgerond.

Was deze informatie nuttig?