Kadeverbetering Drents Diep

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we deze aan.

Planning: najaar 2020 tot voorjaar 2021
Status: afgerond

Aan het einde van het Drents Diep voldeed de kade niet aan de norm. Het was volgens de veiligheidsnorm niet hoog genoeg en niet stabiel genoeg. Het gaat om een traject van 360 meter, tussen de spoorbaan Winschoten-Groningen en het Winschoterdiep.

Sparen natuurwaarden

De kering ligt in een gebied met een hoge ecologische waarde. Om dit niet te verstoren hebben we besloten het tracé te verleggen. Natuurwaarden worden hiermee gespaard en kosten voor het verbreden en ophogen van de kade vielen lager uit, aangezien het maaiveld landinwaarts hoger is.

De werkzaamheden

Arcadis voerde de werkzaamheden voor ons uit. De aanleg van de kade is uitgevoerd in twee fasen. Dit was nodig vanwege de zetting.

Dit project is als pilot voorbereid op basis van Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw (DGWW). Hierbij kijken we hoe we onze projecten zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren, zonder dat het te ingewikkeld of te prijzig wordt. In de toekomst worden al ons projecten op deze manier benaderd.