Kadeverbetering Drents Diep

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we deze aan.

Planning: 3 augustus 2020 tot 1 december 2020
Status: In voorbereiding

Aan het einde van het Drents Diep voldoet de kade niet aan de norm. Het is volgens de veiligheidsnorm niet hoog genoeg en niet stabiel genoeg. Het gaat om een traject van 360 meter, tussen de spoorbaan Winschoten-Groningen en het Winschoterdiep.

De kering ligt in een gebied met een hoge ecologische waarde. Om dit niet te verstoren hebben we besloten het tracé te verleggen. Natuurwaarden worden hiermee gespaard en kosten voor het verbreden en ophogen van de kade vallen lager uit, aangezien het maaiveld landinwaarts hoger is.

Na vaststelling van dit plan door ons algemeen bestuur kan de aannemer starten met de voorbereidingen, zodat we direct na het broedseizoen kunnen starten met de werkzaamheden. Dit werk valt onder het raamcontract Dijk- en Oeverwerken dat met Arcadis is gesloten.

Dit project is als pilot voorbereid op basis van Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw (DGWW). In de toekomst worden al ons projecten op deze manier benaderd.