Kadeverbetering Drents Diep

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we deze aan.

Planning: najaar 2020 tot voorjaar 2021
Status: in uitvoering

Aan het einde van het Drents Diep voldoet de kade niet aan de norm. Het is volgens de veiligheidsnorm niet hoog genoeg en niet stabiel genoeg. Het gaat om een traject van 360 meter, tussen de spoorbaan Winschoten-Groningen en het Winschoterdiep.

Sparen natuurwaarden

De kering ligt in een gebied met een hoge ecologische waarde. Om dit niet te verstoren hebben we besloten het tracé te verleggen. Natuurwaarden worden hiermee gespaard en kosten voor het verbreden en ophogen van de kade vallen lager uit, aangezien het maaiveld landinwaarts hoger is.

De werkzaamheden

Arcadis voert de werkzaamheden voor ons uit. Op 21 oktober starten ze met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het snoeien en rooien van enkel bomen op het nieuw aan te leggen kadetracé. De aanleg van de kade wordt uitgevoerd in twee fasen. Dit is nodig vanwege de zetting. In november vindt de eerste ophoging plaats, in februari de tweede. In het voorjaar 2021 is de kade afgewerkt.

Eventuele overlast

De route voor transport van de grond is zo uitgezet dat er zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven ontstaat. Mocht u toch overlast ondervinden, of heeft u vragen over het project, naam dan contact op met Henk Hazelhorst van Arcadis.

Dit project is als pilot voorbereid op basis van Duurzame Grond-, Weg- en Waterbouw (DGWW). Hierbij kijken we hoe we onze projecten zo duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren, zonder dat het te ingewikkeld of te prijzig wordt. In de toekomst worden al ons projecten op deze manier benaderd.

Was deze informatie nuttig?