Kadeverbetering A.G. Wildervanckkanaal

Versterking van de kade is noodzakelijk, zodat deze de komende 50 jaar sterk genoeg is.

Planning: augustus 2021 tot oktober 2022
Status: in uitvoering

In 2021 en 2022 verbeteren wij een gedeelte van de kade langs het A.G. Wildervanckkanaal. Dit gebeurt ter hoogte van de Tussenklappenpolder. De kade voldoet niet meer aan de jongste normen voor veiligheid. Een versterking van de kade is noodzakelijk, zodat deze de komende 50 jaar bij hoogwater sterk genoeg is.

Traject

Het traject loopt van de Meedenerbrug bij Duurkenakker tot de bocht naar het Winschoterdiep over een lengte van 3,2 kilometer.

Afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping

De kade is afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. Bij piping stroomt, als gevolg van een drukverschil, (kwel)water door de kade heen. Uiteindelijk kunnen door het meevoeren van zand tunnelvormige ruimtes ontstaan, die de kering verzwakken. In het verleden is gebleken dat er water onder de kade door kan sijpelen als er sprake is van hoogwater in het kanaal. Sindsdien controleren we de kade in zowel het voor- en najaar. Ook ligt er een calamiteitenplan met beheersmaatregelen klaar wanneer er sprake is van hoogwater in het kanaal.

Uitvoering en planning

Waar nodig wordt de dijk verhoogd en verbreed. Om het risico op piping te verkleinen, wordt over een lengte van 1,6 kilometer de huidige kwelsloot langs de kade gedempt en voor 1150 meter van een drainage voorzien. Op circa 20 meter afstand van de gedempte sloot wordt een nieuwe sloot gegraven. Een kwelsloot is een sloot aan de binnenzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op de vangen en af te voeren. Kwelwater is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt.

De werkzaamheden starten in augustus 2021. Het project zal in oktober 2022 afgerond zijn. Na versterking van de kade voldoet deze aan de veiligheidsnormen voor de komende 50 jaar.

Was deze informatie nuttig?