Beekherstel Witterdiep

We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Ook in de omgeving van Assen.

Status: afgerond

Het Witterdiep bij Assen (De Haar) is opnieuw ingericht. In de vorige eeuw is het rechtgetrokken om het water snel af te kunnen voeren. Door de klimaatontwikkelingen moeten we het water nu juist langer vasthouden. Daarom creëren we in de beekdalen ruimte voor water. We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Het Witterdiep herstelden we over een lengte van 5 km. Hiermee ontstaat ongeveer 40.000 m3 extra waterberging. Verderop richting Assen is de beek al eerder hersteld (ten noorden van het kruispunt Assen-Zuid). De nieuwe inrichting van het Witterdiep sluit hier mooi op aan.

Samenwerking

Het Witterdiep ligt deels op Defensieterrein. Dit project is een samenwerking van het Rijksvastgoedbedrijf (Defensie), de gemeente Assen en waterschap Hunze en Aa’s. Aannemer Avitec voerde de werkzaamheden voor ons uit.