Beekherstel Witterdiep

We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Ook in de omgeving van Assen.

Status: In voorbereiding

We gaan aan de slag bij het Witterdiep, ook wel De Haar genoemd. Met betrokkenen hebben we aan een ontwerp voor beekherstel gewerkt. Deze is eerder dit jaar aan belangstellenden gepresenteerd. Zij konden tot 13 juli reageren op het ontwerp projectplan.

Ruimte voor water én een betere waterkwaliteit

Het Witterdiep is in de vorige eeuw rechtgetrokken om het water snel af te kunnen voeren. Door de klimaatontwikkelingen moeten we het water nu juist langer vasthouden. Daarom creëren we in de beekdalen ruimte voor water. We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Het Witterdiep herstellen we over een lengte van 5 km. Hiermee komt ongeveer 10.000 m3 extra waterberging.

Ontbrekende schakel

De beek is verderop richting Assen al hersteld (ten noorden van het kruispunt Assen-Zuid). De nieuwe inrichting van het Witterdiep sluit hier straks mooi op aan. Nu is het nog een ontbrekende schakel in de ecologische waterkwaliteit voor dit deel van de Drentsche Aa.

Samenwerking

Het Witterdiep ligt deels op Defensieterrein. Dit project is daarom een samenwerking van het Rijksvastgoedbedrijf (Defensie), de gemeente Assen en waterschap Hunze en Aa’s.