Beekherstel Witterdiep

We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Ook in de omgeving van Assen.

Status: afgerond

We zijn aan het werk met het Witterdiep bij Assen (De Haar). Vorig jaar presenteerden we een ontwerp voor het herstel van deze beek aan belangstellenden. Dit ontwerp hadden we met betrokkenen uitgewerkt. Inmiddels is het projectplan vastgesteld en zijn de werkzaamheden begonnen.

Ruimte voor water én een betere waterkwaliteit

Het Witterdiep is in de vorige eeuw rechtgetrokken om het water snel af te kunnen voeren. Door de klimaatontwikkelingen moeten we het water nu juist langer vasthouden. Daarom creëren we in de beekdalen ruimte voor water. We laten de beken weer meanderen zodat we meer water kunnen bergen en de waterkwaliteit én het waterleven kan verbeteren. Het Witterdiep herstellen we over een lengte van 5 km. Hiermee komt ongeveer 40.000 m3 extra waterberging.

Ontbrekende schakel

De beek is verderop richting Assen al hersteld (ten noorden van het kruispunt Assen-Zuid). De nieuwe inrichting van het Witterdiep sluit hier straks mooi op aan. Nu is het nog een ontbrekende schakel in de ecologische waterkwaliteit voor dit deel van de Drentsche Aa.

Samenwerking

Het Witterdiep ligt deels op Defensieterrein. Dit project is een samenwerking van het Rijksvastgoedbedrijf (Defensie), de gemeente Assen en waterschap Hunze en Aa’s. Aannemer Avitec gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voor het einde van het jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Was deze informatie nuttig?