Aanleg duiker Slochterdiep

Planning: eind maart tot juni 2020
Status: in uitvoering

Vanuit de Slochterhaven wordt het achterliggende gebied ten noorden/noord-oosten van Slochteren van water voorzien. Dit gebeurt met een inlaat, een verbinding tussen twee watergangen. Deze inlaat is echter in droge perioden niet groot genoeg om voldoende water het gebied in te kunnen voeren. We leggen daarom een nieuwe verbinding aan. Een nieuwe, grotere duiker. Deze buis wordt over een lengte van 175 meter aangelegd, deels onder de Hoofdweg door.

Door de duiker onder de Hoofdweg te leggen, kunnen we bomen sparen. Bovendien hebben we dan het minste last van kabels en leidingen. Dit betekent echter wel dat de Hoofdweg tijdens de werkzaamheden afgesloten is voor automobilisten. De stremming vindt plaats vanaf 6 mei 2020 voor de periode van drie weken. Een omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven.