Tjip Douwstra

“Er komen grote veranderingen op ons af. Hier zullen we ons goed op moeten voorbereiden.”

Denk aan klimaatveranderingen en zeespiegelstijging. In het verleden zijn er al meerdere dijkversterkingen geweest. Zo moest op deze plek het dorp Oterdum wijken. Het oude kerkje is hier verdwenen, maar de grafzerken zijn weer terug geplaatst in de dijk. Het is een bijzondere plek, waar zee en land elkaar ontmoeten.

We moeten dus goed naar de toekomst kijken, voorbereid zijn op de langere perioden van droogte en daarentegen de steeds heviger wordende regenbuien. We moeten vernieuwen in onze denk- en werkwijze, waarbij ons historisch erfgoed niet verloren mag gaan. Vanuit de roep om als rentmeester om te gaan met deze aarde, ben ik altijd al zeer betrokken geweest met het werk van het waterschap. 

Was deze informatie nuttig?