Fien Heeringa

“Peil volgt functie is niet meer vanzelfsprekend”

Ik was en ben bestuurlijk betrokken bij dit gebied Tusschenwater. Het is een prachtig voorbeeld van klimaatadaptatie, waarin we inspelen op de toekomst. Een prachtige voorbeeld ook hoe je samen met allerlei partijen veel tot stand kan brengen: waterberging, natuurbeheer en grondwaterwinning. Alles in één gebied. In 2019 is het project afgerond en je ziet nu al dat het gebied steeds mooier wordt! Steeds meer (soorten) vogels zijn hier te zien. Bovendien is het een prachtig gebied om te wandelen of te fietsen. Dat gebeurt hier ook veel.

Naast haar wettelijke taken hebben we als waterschap steeds meer een maatschappelijke rol. Door ook die rol te pakken, kunnen we het waterbewustzijn vergroten bij onze inwoners en dus ook hun eigen mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan de klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie is een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment. We moeten anders nadenken over ruimtelijke inrichting. Alleen door goed samen te werken met andere overheden, terreinbeheerderorganisaties, LTO en grondeigenaren kunnen we de juiste maatregelen nemen. En veenoxidatie is een onderwerp dat me bezig houdt. Ook de veenbodemproblematiek vereist een integrale aanpak om tot een gedragen, gebiedsgerichte strategie te komen. Daarbij is een ding heel duidelijk:  “Peil volgt functie” is niet meer vanzelfsprekend.

Was deze informatie nuttig?