Theo Sieling

”Water zal steeds belangrijker worden”

Ik woon in het buitengebied in Onnen. Water afkomstig van de Hondsrug loopt via een brede sloot langs ons weiland naar het lagere Hunzegebied. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoeveel water er in herfst en winter door deze sloot stroomt.

Mede door klimaatverandering is water in mijn ogen maatschappelijk gezien steeds belangrijker geworden en dit zal de komende tijd alleen maar toenemen. Ik zie genoeg uitdagingen, zoals water vasthouden voor tijden van droogte, maar ook het nog verder verbeteren van de kwaliteit van ons water. Er zijn al grote stappen gezet, maar de tijd staat niet stil. We staan steeds weer voor nieuwe uitdagingen.

En laten we de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers voor een goed waterbeheer niet vergeten. Ik zie veel inzet en deskundigheid. Het is een mooie taak om, samen met de mede-bestuursleden, ons waterschap te besturen en de goede dingen te realiseren. In goede samenwerking met alle medewerkers. Dit alles voor onze inwoners, bedrijven en voor flora en fauna.