Marieke Creemer

“We moeten terug naar natuurlijkere watersystemen. Dit vergt omdenken.”

Deze brug over de Hunze (Drents Diep) is een bijzondere plek. De Hunze is een van de dragers van ons beheergebied. Waterveiligheid gaat hier hand in hand met natuurvriendelijke oevers, biodiversiteit en gravers. Ik heb hier bevers zien zwemmen, vriend en vijand van het waterschap. We hebben hier aan de ene kant uitzicht op het Zuidlaardermeergebied: waterberging, drinkwaterwinning en natte natuur/moerasontwikkeling. En aan de andere kant kijk je op de skyline van de stad Groningen. Ooit lag de stad aan de Hunze.

Maar bovenal is het gewoon een prachtig punt. De brug maak onderdeel uit van een fantastisch, veel gebruikt, fietspad langs het grote waterrijke natuurgebied.

Als waterschapsbestuurder wil ik de wereld een stukje beter maken door mee te denken en te beslissen over goede plannen voor ons waterbeheer. Goed betekent voor mij natuurlijkere watersystemen, duurzaam waterbeheer, bijdragen aan een aangenaam leefmilieu voor mens, dier en plant. Als waterschap actief samenwerken met andere partijen en inwoners vind ik essentieel om dat aangename leefmilieu te bereiken. Betaalbaarheid en eerlijke lasten- en lustenverdeling horen daar voor mij nadrukkelijk bij.

Er komen veel maatschappelijke opgaven op het waterschap af. Zoals klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, verbeteren biodiversiteit, veenoxidatie en verkoeling in de stad. Water is hierin essentieel. Ik vind dat we vanuit onze kerntaken hier als waterschap onze rol moeten pakken. Bovendien lopen we tegen de technische grenzen van de maakbaarheid van de watersystemen aan. Niet alles kan meer overal. Dit vergt omdenken.

Was deze informatie nuttig?