Jan van Calker

“Meer willen is gemakkelijker dan minderen, maar dat kan niet altijd”

Ons waterschap heeft hier bij Ter Wupping veel en goed werk verricht. De Ruiten Aa is aangepakt, zodat er meer ruimte is ontstaan voor water. En voor natuur. Ik ben voor natuurontwikkeling, maar het mag de landbouw niet schaden. Vaak zijn die belangen tegenstrijdig, dat maakt het lastig.

Het klimaat houdt me bezig. Of er is veel te veel water of juist te weinig water. Er moet waterevenwicht zijn tussen stedelijk gebied, landbouw en natuur. Dit is mede een taak voor het waterschap. Er moet voldoende schoon water zijn, dat is van belang voor mens, dier en plant.

Maar, we moeten dat wel efficiënt doen en daarbij op de kosten letten. Meer willen is makkelijker dan te minderen. Maar meer willen kan niet altijd. We moeten daarom altijd vinger aan de pols houden.

Was deze informatie nuttig?