Hilbrand Sinnema

“Voldoende en goed water voor nu en voor later”

Een goed leefmilieu is belangrijk. Daarom zet ik me in voor een goed werkend bestuur dat klaar is voor de toekomst en een goed functionerend waterschap, dat klantvriendelijk is en klantgericht werkt.

Veel mensen beseffen het niet, maar een groot deel van ons gebied is afhankelijk van onze dijken. Voortdurende inzet voor veilige dijken, blijft daarom altijd het belangrijkste.
Goed waterbeheer is gericht op prettig wonen en leven. Daar hoort peilbeheer bij, passend bij het landschap én goede productieomstandigheden voor land- en tuinbouw. En waar nodig passen we het aan bij veranderende weersomstandigheden.
Ook de inzet voor schoon water hoort daarbij. Dat is in ieders belang. Met name ook voor de gebruikers in het gebied. Voor prettig leven en voedselproductie is schoon water van levensbelang. Ik loop al enige jaren mee in het waterschapsbestuur. In die jaren zijn er vele én grote stappen gezet op weg naar dat goede waterbeheer. Want voldoende én goed water wil je voor nu en voor later.

Was deze informatie nuttig?