Hans Haerkens

“Waterverdeling is een wicked problem”

Het Zandgat in Kostvlies is met vereende krachten van omwonenden, het Drentse Landschap en Europese Leadergelden behouden voor de gemeenschap. Natuur en recreatie gaan hier dankzij een opvallend burgerinitiatief voortreffelijk samen. Zodra je de natuur een handje helpt, is ze in staat om zichzelf te herstellen. Dit project laat ook zien dat mensen pas in de benen komen voor de kwaliteit van hun leefomgeving op het moment dat het erom spant.

In een laaggelegen delta is water altijd een issue. Waterschappen ondervinden als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Het op afstand belangrijkste onderwerp voor de komende jaren. Door zelf actief deel te nemen in het bestuur van het waterschap wil ik samen met anderen bijdragen aan de zichtbaarheid van de agenda van Hunze en Aa’s, voorsorteren op vernieuwing, circulariteit, alternatieve beheerconcepten, financieel realisme en aan de slag met klimaatbestendig land- en watergebruik. Voorkomen dat beleidsconcurrentie duurzaamheidsopgaven in de weg staan. Er is een samenhang in taken, financiële positie en belastingen. Vanuit bedrijfsgebouwd kijk ik daar scherp naar.

Het werk van de waterschappen is ongemeen belangrijk. Ik ben bezorgd over ons vermogen tijdig de bakens stevig te verzetten. De klimaatverandering is geen abstract gegeven. We zitten tegen een klimaatcrisis aan. Denk aan het IPBES-rapport van 2019 over hoe droevig het gesteld is met de wereldwijde biodiversiteit, zie ook het klimaatakkoord van Parijs. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt, stikstofemissies omlaag etc. Drie jaren opeenvolgende droogte en een te laag grondwaterpeil zijn met name voor onze hooggelegen zandgronden een dramatisch gegeven. We zullen pijnlijke keuzes moeten maken over de functies van landgebruik. Moet je drinkwaterwinning wel combineren met beregening in hetzelfde gebied? Dat is geen gelukkig huwelijk als er structureel minder neerslag is. Waterverdeling is een wicked problem.

Was deze informatie nuttig?