Egbert Hofstra

“Het is belangrijk dat de belastingkwijtschelding voor de minima in stand blijft”

De Ruiten Aa bij Smeerling is een mooi voorbeeld van een gekanaliseerde beek die we weer hebben laten meanderen. Het ligt er prachtig naast beschermd dorpsgezicht Smeerling. Als je geluk hebt, zitten er ooievaars op de nesten. En je kan na een wandeling nog wat lekkers eten of drinken bij gasterij Natuurlijk Smeerling. Kortom, een prachtige plek in de gemeente Stadskanaal, waar ik woon.

Ik heb een grote persoonlijke interesse in ruimtelijke ordening en waterbeheer. Heb zelfs een master in deze richting. De waterschappen worden in de toekomst alleen maar belangrijker. Denk aan stijgende zeespiegel, dalende bodem, verdrogingsproblematiek en paradoxaal ook steeds meer stortbuien. Het is dus van levensbelang dat er waterschappen zijn! Al deze problemen vragen om duurzame oplossingen, waarbij vanuit mijn partij natuurlijk de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zo is het belangrijk dat de belastingkwijtschelding voor de minima in stand blijft.

Was deze informatie nuttig?