Bert Tjarks

“Het is zoeken waar de mogelijkheden liggen, om de juiste besluiten te nemen voor onze inwoners én het waterschap zelf”

De zeedijk staat voor mij symbool voor steeds maar voortgaande mensenwens om ons te beschermen tegen water. Op de lagere school viel me de streep op tussen Friesland en Noord Holland op de landkaart. Een dijk zomaar in de zee gemaakt. Ik vond dat magisch. En bevroeg de meester en mijn ouders over het hoe en waarom. En over de polders die vervolgens in het IJsselmeer verschenen.

Mijn ouders lieten me al die werken zien. Ook mijn eerste werkstuk op de middelbare school ging over Nederland en het water. Jammer genoeg bleek ik onvoldoende aanleg te hebben voor wiskunde en natuurkunde. Een op water gerichte opleiding zat er niet in. Maar de fascinatie voor onze omgang met en voor het water is nimmer weg gegaan.

Als bestuurder wil ik de beste liberale keuzes maken en besluiten nemen over waterbeheer voor onze inwoners en voor het waterschap zelf. Het is wel zoeken waar daar de mogelijkheden voor liggen, is mijn ervaring onderhand. En natuurlijk hebben we een controlerende functie uit te oefenen. Dat doe ik vooral door er op uit te trekken het werkgebied in. De informatie die ik zo ophaal, leg ik dan naast de informatie die het dagelijks bestuur mij toestuurt.

De toekomst ziet er ingewikkeld uit. Er zal op droogte vooruitgelopen moeten worden. En ook op wateroverlast door piekbuien. En er wordt een snellere zeespiegelstijging voorspeld. Ik denk wel eens: krijgen we het voor elkaar om tijdig ons werkgebied ingericht te hebben zodat we de dan optredende omstandigheden het hoofd kunnen bieden?