Voorbereiding nieuw waterbeheerprogramma

De afgelopen periode verzamelden we gegevens met interne analyses, gebiedsprocessen, klankbordgroepsessies en inloopbijeenkomsten voor het nieuwe waterbeheerprogramma. Iedereen kon meepraten over de inhoud.

Die voorbereiding heeft heel veel gegevens opgeleverd. Dit is uitgewerkt in een overzichtelijk programma. Het ontwerp ligt vanaf 22 maart 6 weken officieel ter inzage. De uiteindelijke vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is in het najaar van 2021.

Verslagen gebiedsbijeenkomsten

Hieronder kunt u de verslagen teruglezen van de verschillende gebiedsbijeenkomsten. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Marie-Louise Meijer via m.meijer@hunzeenaas.nl of (0598) 69 32 38. De films die per gebied speciaal voor deze bijeenkomsten zijn gemaakt, staan bij Ons gebied.

Was deze informatie nuttig?