Waterbeheerprogramma

Ons Waterbeheerprogramma is de leidraad van ons handelen.

We zijn druk bezig met het schrijven van een nieuw beheerprogramma: Het waterbeheerprogramma 2022-2027. De afgelopen periode hebben we hiervoor gegevens verzameld met behulp van interne analyses, gebiedsprocessen, klankbordgroepsessies en inloopbijeenkomsten. Zo kon iedereen meepraten over de inhoud. 

Planning

Die voorbereiding heeft heel veel gegevens opgeleverd. Momenteel werken onze medewerkers dit uit in een overzichtelijk programma. In het najaar wordt het ontwerp voorgelegd voor vaststelling door ons dagelijks bestuur. Het ontwerp ligt in januari 2021 ter inzage. De uiteindelijke vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is in het najaar van 2021.

Verslagen gebiedsbijeenkomsten

Hieronder kunt u de verslagen teruglezen van de verschillende gebiedsbijeenkomsten. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Marie-Louise Meijer via m.meijer@hunzeenaas.nl of (0598) 69 32 38. De gebiedsfilms die speciaal voor deze bijeenkomsten zijn gemaakt ziet u op de pagina Ons gebied.

Huidige Beheerprogramma

Ons huidige beheerprogramma loopt nog tot en met 2021. U kunt het programma en de verschillende bijlage hieronder inzien.

Was deze informatie nuttig?