Vastgestelde schouwkaarten 2021

Hier vindt u de vastgestelde, officiële schouwkaarten van 2021.

Het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft op 13 september 2021 de schouwkaarten definitief vastgesteld. Op de schouwkaarten staan alle sloten die door het waterschap gecontroleerd worden. Het waterschap houdt jaarlijks een schouw (controle) om de staat van onderhoud van de sloten te controleren. De vastgestelde schouwkaarten zijn vanaf 20 september tot en met 31 oktober digitaal in te zien via deze pagina.

Ook liggen de vastgestelde schouwkaarten gedurende deze periode ter inzage in het Waterschapshuis te Veendam, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur, bijvoorkeur op afspraak. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen gedurende bovengenoemde periode van ter inzage legging beroep instellen bij de bestuursrechter.

Er kan slechts beroep worden ingesteld door diegenen die bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpschouwkaarten.

Meer informatie vindt u op de pagina schouw. U kunt bellen met: 0598 – 69 38 00.

De schouw (controle) is jaarlijks in november en december.

Aangepast toezicht
Eenzijdig onderhoud aanliggende eigenaar
Onderhoud derden
Onderhoud aanliggende eigenaar
Onderhoud warterschap
Hoofdwatergang
Eerst schonen waterschap

Was deze informatie nuttig?