Vastgestelde schouwkaarten 2020

Hier vindt u de vastgestelde schouwkaarten van 2020.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s heeft op 14 september 2020 de schouwkaarten definitief vastgesteld. Op de schouwkaarten staan alle sloten die door het waterschap gecontroleerd worden. Het waterschap houdt jaarlijks een schouw (controle) om de staat van onderhoud van de sloten te controleren. De vastgestelde schouwkaarten zijn vanaf 21 september tot en met 1 november digitaal in te zien via deze pagina.

Ook liggen de vastgestelde schouwkaarten gedurende deze periode ter inzage in het Waterschapshuis te Veendam, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen gedurende bovengenoemde periode van ter inzage legging beroep instellen bij de bestuursrechter.

Er kan slechts beroep worden ingesteld door diegenen die bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpschouwkaarten.

Meer informatie vindt u op de pagina schouw. U kunt bellen met: 0598 – 69 38 00.

De schouw (controle) is jaarlijks in november en december.

Vastgestelde schouwkaarten 2020

Was deze informatie nuttig?