De ontwerp-schouwkaarten liggen ter inzage

Het waterschap stelt jaarlijks schouwkaarten vast waarop sloten zijn aangegeven die worden geschouwd.

Het waterschap controleert of aanliggende eigenaren de sloten goed onderhouden. Dit gebeurt ieder jaar in november en december. Deze controle noemen we de schouw. Om te weten voor welke sloten dit onderhoud geldt, worden jaarlijks schouwkaarten vastgesteld. Op deze kaarten staat welke sloten moeten worden schoongemaakt.

De ontwerp-schouwkaarten zijn van 25 juli 2022 tot en met 4 september 2022 in te zien onderaan deze pagina. Een papieren versie van de ontwerpschouwkaarten ligt gedurende deze periode op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage in het waterschapshuis in Veendam. Belangstellenden kunnen hun zienswijze in deze periode schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan:

Het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195

9640 AD te Veendam

Na 4 september neemt ons bestuur hierover een besluit. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp, kunnen hierop een beroep in te stellen bij de bestuursrechter.

Meer informatie over onderhoudsplicht vindt u hier.

Klik op de kaart. De kaart opent in een nieuw tabblad.

Was deze informatie nuttig?