Print pagina

Regionale Energie Strategie

In een Regionale Energie Strategie (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord​ in de praktijk gebracht. Ook waterschap Hunze en Aa’s draagt haar steentje hieraan bij. 

Het waterschap ondertekende eerder dit jaar een intentieverklaring voor de RES voor zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe. 

Wat is een RES?

De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen om de nationale energiedoelstelling te behalen. Binnen de RES staan drie opgaven centraal: De opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. 

De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren, zoals overheden en maatschappelijke organisaties. 

Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie de regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. In juni 2020 moet er een concept-RES klaarliggen voor alle regio’s. 

Traject

De gehele ontwikkeling van de RES is een langdurig traject. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

Alle deelnemende regio’s (30 in totaal) komen, uiterlijk juni 2020, met een aanbod in de vorm van een concept RES. Deze wordt aangeboden aan een overkoepelende organisatie.

Uiteindelijk beoordeelt het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) de concepten en toetst of deze voldoende zijn om de landelijke doelstellingen te realiseren. Vervolgens stellen de regio’s, uiterlijk maart 2021, de RES 1.0 op. De afspraken die in een RES zijn vastgelegd, moeten uiteindelijk worden geborgd in de ruimtelijke plannen van gemeenten en provincie, maar ook in het beleid van waterschappen. 

Meer weten over de RES? Neem dan een kijkje op deze website​.  

Volg ons op

Regionale Energie Strategie