​Open dag laboratorium

05 - Open dag laboratorium - 430.jpg
Op zaterdag 5 oktober opent ons laboratorium de deuren tijdens het Weekend van de Wetenschap. 

Wilt u een kijkje nemen bij het werk dat wij doen? Of een rondleiding krijgen in ons laboratorium? Kom dan tussen 10.00 en 14.00 uur langs bij Aquapark 1 in Veendam. Het is ook leuk voor kinderen. Zij krijgen een echte, witte laboratoriumjas aan en kunnen proefjes doen.

Wilt u alvast wat achtergrondinformatie? Dat kan!

Wat doet een lab precies?

Ons laboratorium onderzoekt watermonsters. En niet alleen watermonsters, ook monsters van bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater of van waterbodems gaan naar ons lab. Saai? Zeker niet!  

Monsternemers

Onze monsternemers halen het hele jaar door water uit een plas, sloot of kanaal voor onderzoek in ons laboratorium. Zo stellen onze analisten de kwaliteit vast van afvalwater, oppervlaktewater en zwemwater. Die uitslag is belangrijk, bijvoorbeeld voor zwemwater, maar ook voor het door ons gezuiverde afvalwater, of afvalwater van bedrijven. 

Vreemde stoffen?

Worden er vreemde stoffen gezien? Dan kijken we waar het vandaan komt en hoe we dit kunnen voorkomen. Treffen we overschrijdingen van stoffen aan in het oppervlaktewater? Dan gaan we in gesprek met de mogelijke veroorzaker. Vinden we blauwalg of een poepbacterie na controle bij een zwemplas? Dan lichten wij de provincie in. Is de waterkwaliteit van het gezuiverde afvalwater onvoldoende? Dan moeten we onze zuivering bijstellen. 

Ook bij bedrijven

Onze monsternemers staan niet alleen langs de waterkant. Ze komen ook bij sommige bedrijven voor de controle van bedrijfsafvalwater. Zo toetsen we de vergunningsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater.

We gaan tot de bodem

En ons laboratorium onderzoekt het slib op de waterbodem. Met name bij baggerprojecten moeten we weten wat de kwaliteit van het slib is. Dit is van belang voor de verwerking ervan. Is het verontreinigd, dan moet het afgevoerd worden. Zo niet, dan kunnen we het eventueel laten drogen en hergebruiken.  

Zo is het laboratorium dus een belangrijke schakel in ons waterbeheer. 

Volg ons op

​Open dag laboratorium