Nieuw bestuur

 

De waterschapsverkiezingen zijn goed verlopen. Het liet een opkomst zien van 55%. Uitgebreide informatie over de uitslag ziet u in deze presentatie. De nieuwe bestuursleden zijn donderdagavond 28 maart officieel geïnstalleerd.  

De gekozen bestuurders 

 • Mevrouw F.J. Leenders, nummer 1 van de lijst Water Natuurlijk
 • Mevrouw I.J.M Eshuis, nummer 2 van de lijst Water Natuurlijk
 • Mevrouw M.M.H. Creemer, nummer 3 van de lijst Water Natuurlijk
 • De heer M. Visser, nummer 5 van de lijst Water Natuurlijk
 • De heer M.H. Paapst, nummer 4 van de lijst Water Natuurlijk
 • Mevrouw R. Heeringa, nummer 1 van de lijst Partij van de Arbeid
 • De heer E. Hofstra, nummer 2 van de lijst Partij van de Arbeid
 • De heer K.B. de Graaf, nummer 3 van de lijst Partij van de Arbeid 
 • Mevrouw A.L. ten Have-Mellema, nummer 1 van de lijst VVD
 • De heer L.W. Tjarks, nummer 2 van de lijst VVD 
 • De heer H. Sinnema, nummer 1 van de lijst CDA
 • Mevrouw H.H. Plas-Kerperin, nummer 2 van de lijst CDA
 • De heer J. Blaauw, nummer 1 van de lijst AWP
 • De heer J. van Calker, nummer 2 van de lijst AWP
 • De heer G.J. Fonhof, nummer 1 van de lijst 50PLUS
 • De heer T. Douwstra, nummer 1 van de lijst ChristenUnie 

Geborgde zetels  

Naast de kandidaten gekozen tijdens de verkiezingen, zijn de geborgde zetels  voor ongebouwd, bedrijven en natuur gevuld. Dit zijn: Mevrouw T. Beuling-Timmer en de heren J. Batelaan, H. in ’t Hout, C.A. Mentink namens LTO, de heren L.H.R.J. Bruning en J.N.M Haerkens namens KvK en de heer J.P. de Vos namens VBNE.  

Coalitievorming

Momenteel wordt door de lijsttrekkers gewerkt aan het samenstellen van een coalitie. De grootste partij Water Natuurlijk heeft hiervoor het initiatief genomen en voert momenteel gesprekken met de andere partijen. 

Introductie

Daarnaast volgen alle nieuw gekozen bestuurders de komende periode een introductieprogramma waarbij ze door excursies, voorlichting en werksessies kennis maken met het besturen van waterschap Hunze en Aa's.
 

 

Volg ons op

Nieuw bestuur