Print pagina

Dijkinspecties voorjaar

dijkinspectie (34) - 430.jpg

Van 18 t/m 29 maart inspecteren we de 850 km aan dijken in ons gebied.

 
Ongeveer negentig getrainde buitendienstmedewerkers en kantoorpersoneel gaan samen op stap om de dijken te inspecteren. 
 
Twee keer per jaar inspecteren we alle dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren. Ook controleren we de dijken rondom de waterbergingsgebieden.
 
Met de uitkomsten van de dijkinspectie kan het waterschap de staat van de dijken nog beter in kaart brengen om de veiligheid te waarborgen.

Ons waterschap kondigde vrijdag aan te gaan controleren op naleving van de algemene regels. Heeft u hier vragen ove… https://t.co/jBctxbi7Z3

Volg ons op

Dijkinspecties voorjaar