Print pagina

Landbouw maart 2019

We mogen weer stemmen!

Doorspoelers 348 226.jpg
Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Om u te helpen met uw keuze op 20 maart hebben wij een verkiezingskrant gemaakt én kunt u gebruik maken van een stemhulp. Lees verder >>

Drukregistratievoorziening veldspuit bij neerwaarts spuiten

Drift 348.png
Een drukregistratievoorziening op de veldspuit is niet in alle gevallen nodig. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geeft ze aan dat 2019 een overgangsjaar is.  Lees verder >>

Verminderen erfemissie in Drentse Veenkoloniën

afspoeling 348 226.jpg
Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën kunnen zich opgeven voor het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Ze gaan dan aan de slag met het verminderen en voorkomen van erfemissie. Er is ruimte voor 60 deelnemers. Lees verder >>

Opslaan van bedrijfsstoffen vanaf 2027

Veedrinking 348.png
Vanaf 2027 wordt het voor agrariërs verplicht om een opvangvoorziening te hebben voor kuilvoeropslagen op verharding om afstroming van percolaat en perssap tegen te gaan. Graag blikken we alvast vooruit op deze verplichting. Lees verder >>

Eerste telersbijeenkomst project meer kennis, minder middelen

meer kennis 348.jpg
In januari vond de eerste telersbijeenkomst plaats van het DAW-project ‘Meer kennis, minder middelen’. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over waterkwaliteit, onkruidbeheersing en de inzet van natuurlijke plaagbestrijders. Lees verder >>

Dempen van sloten

bijgesneden en verkleind sloot_348x226.jpg
Hebt u plannen een sloot te dempen? U kunt zelf vooraf bekijken of dit mag en welke voorwaarden er dan gelden. Wat de voorwaarden zijn, vindt u terug in de algemene regels waterkwantiteit keur. Voor het hele artikel: Lees verder >>

Maaien, bemesten en doorgraven van onderhoudspaden

maaien 348.jpg
Onze onderhoudspaden worden geregeld door naastgelegen agrariërs gemaaid. Fijn! Het maaien van het talud mag echter niet. We merken dat in sommige gevallen het onderhoudspad wordt bemest. Ook dit is niet toegestaan. Graag vertellen we u hier meer over. Lees verder >>

Volg ons op

Landbouw maart 2019