Print pagina

Verminderen erfemissie in Drentse Veenkoloniën

afspoeling 430.jpg

Akkerbouwers en loonwerkers in de Drentse Veenkoloniën kunnen zich opgeven voor het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Ze gaan dan aan de slag met het verminderen en voorkomen van erfemissie. Er is ruimte voor 60 deelnemers. Loonwerkers en akkerbouwers kunnen zich aanmelden via www.agrarischwaterbeheer.nl/veenkolonien  
 
Ondanks inzet en eerder getroffen maatregelen, worden nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Deze middelen komen soms door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht. Deze erfemissie is schadelijk voor de waterkwaliteit.

Maatregelen

In het project krijgen de akkerbouwers en loonwerkers (gratis) advies en begeleiding bij het bepalen van welke maatregelen en investeringen nodig zijn om erfemissie te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen kunnen zijn:

  • Het aanleggen van een vloeistofdichte vloer bij een vul- en wasplaats op het erf;
  • Het overkappen van een vul- en wasplaats;
  • Het aanschaffen van een zuiveringssysteem voor afvalwater;
  • Het aanleggen van een systeem om waswater van kuubkisten te reinigen en te desinfecteren.

Klaar voor de toekomst

Vertegenwoordigers van het waterschap en de RUD kijken mee en staan achter de maatregelen. Deelnemers zijn niet verplicht om te investeren maar kunnen 40% subsidie krijgen voor de bovenwettelijke investeringen die ze doen. Hierbij geldt wel een maximum van 14.000 euro per onderneming. Daarmee zijn deelnemers qua erfemissie klaar voor de toekomst.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het terugdringen van erfemissie is een belangrijk thema binnen het DAW. In dit specifieke project werken onder andere de provincie Drenthe, LTO Noord en het waterschap Hunze Aa’s samen.

Meer weten over het DAW? Bekijk dan de website www.agrarischwaterbeheer.nl.

Volg ons op

Verminderen erfemissie in Drentse Veenkoloniën