Print pagina

Opslaan van bedrijfsstoffen vanaf 2027

Vanaf 2027 is het voor agrariërs verplicht om een opvangvoorziening te hebben voor kuilvoeropslagen op verharding om afstroming van percolaat en perssap tegen te gaan.
In 2027 komt het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) waarin dit een verplichting wordt. Het BAL vervangt vanaf het jaar 2021 het Activiteitenbesluit.

Gevolgen waterkwaliteit door perssap en percolaat

Perssap is vocht dat uit ingekuilde producten en natte bijvoerproducten vrij kan komen. Dit sap bevat erg veel voedingsstoffen. Deze voedingsstoffen veroorzaken een afname van zuurstof in het oppervlaktewater. Het gevolg hiervan is het afsterven van het waterleven en vegetatie in en rondom de sloot. Dit kan in de sloot ook leiden tot ongeschikt drinkwater voor het vee.
Naast perssap kan ook percolaat dit veroorzaken. Percolaat is water dat ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met voer of voerresten.

Opslag agrarische bedrijfsstoffen zoals kuil en vaste mest op onverharde bodem

Bij opslag korter dan 6 maanden zorgt u voor een absorberende onderlaag en een afgedekte opslag (bijvoorbeeld een afdekzeil).
Bij opslag moet u tenminste 5 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater aan houden. Of u kunt zodanig opslaan dat hemelwater niet in contact kan komen met de agrarische bedrijfsstoffen (bijvoorbeeld met een afdekzeil). Bij verwijderen van een opslag dient u ook de onderlaag te verwijderen.

Opslag kuil en vaste mest op verharde bodem

In het Activiteitenbesluit zijn de regels voor afspoeling aangescherpt. Naast een lozingsverbod geldt een opvangverplichting voor vrijkomende vloeistoffen zoals perssap en percolaat uit de voeropslag of het erf. Bij opslag langer dan 6 maanden is een vloeistofkerende voorziening met opvangvoorziening vereist.

Alle regels nog even op een rij:

  • Kuilvoeropslagen die voor 1 januari 2013 zijn aangelegd op verharding mogen blijven bestaan zonder opvangvoorziening tot het jaar 2027 mits deze veegschoon is en de kuilbult is toegedekt.
  • Nieuwe opslagen die na 1 januari 2013 zijn aangelegd moeten aan de nieuwe eisen voldoen wat inhoudt dat er een opvangvoorziening bij gecreëerd moet worden.
  • Als het droge stofgehalte hoger dan 40% is en de kuilen toegedekt zijn, gelden geen eisen voor de ondergrond.
  • Vanaf 2027 is het verplicht vanuit het BAL om een opvangvoorziening te hebben voor alle kuilvoeropslagen.

Voorkomen percolaat

Het ontstaan van percolaat kan worden voorkomen door:
  • De kuilbult/opslag goed af te dekken en de voeropslag en het erf altijd bezemschoon te houden.
  • Bij opslag op verharde bodem zorgt u voor een vloeistofkerende voorziening, die zodanig is aangelegd dat verontreinigd hemelwater en vocht uit de bult naar een opvangmogelijkheid stroomt.
  • Opgevangen perssap en percolaat mag gedurende het hele jaar over de percelen diffuus worden uitgereden.

Informatie en advies

Voor eventuele vragen en advies over de regelgeving opslaan van bedrijfsstoffen kunt u altijd contact opnemen met het waterschap. Dit kan via het algemene telefoonnummer 0598 69 3800. U kunt vragen naar de afdeling handhaving.

Graag wijzen wij u erop dat u uw gemeente ook op de hoogte moet stellen van dergelijke opslagen.
Kijk voor meer informatie ook op www.agriwijzer.nl.

Volg ons op

Opslaan van bedrijfsstoffen vanaf 2027