Print pagina

Eerste telersbijeenkomst project meer kennis, minder middelen

meer kennis 430.jpg
In februari 2018 werd gestart met het DAW-project ‘Meer kennis, minder middelen’. In januari 2019 vond hiervan de eerste telersbijeenkomst plaats.
Deelnemers, waterschap Hunze en Aa's, het Louis Bolk Instituut en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) stonden stil bij de ervaringen van 2018 en gaven de aftrap voor 2019. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over waterkwaliteit, onkruidbeheersing en de inzet van natuurlijke plaagbestrijders.

Project ‘meer kennis, minder middelen’

Het doel van het project is het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit door het vergroten van kennis. Daarnaast willen telers het beheer van akkerranden met het oog op onkruidbeheersing verder professionaliseren.
Op deze wijze fungeren de bufferstroken niet alleen als fysieke buffer tussen gewas en sloot, maar zijn ze onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is een vorm van natuurinclusieve landbouw.

Al doende leert men!

Deelnemers van het project gaan aan de slag met natuurlijke plaagbeheersing, waterkwaliteit en onkruidbeheersing.
Door de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) en het Louis Bolk Instituut zijn twee praktische handleidingen (factsheets) gemaakt voor een geïntegreerde gewasbescherming binnen de graanteelt en aardappelteelt. Deze werden tijdens de bijeenkomst besproken.
 
Samen met de deelnemers en deskundigen bundelen we de inzichten en ervaringen. Zo ontstaat er een samenhangend geheel van praktische tips en trucs, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek vanuit het Louis Bolk Instituut.
 
Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt gefinancierd door waterschap Hunze en Aa’s, de provincie Groningen.

Volg ons op

Eerste telersbijeenkomst project meer kennis, minder middelen