Print pagina

Drukregistratievoorziening veldspuit bij neerwaarts spuiten

Drift 430.png

Een drukregistratievoorziening op de veldspuit is niet in alle gevallen nodig. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Hierin geeft ze aan dat 2019 een overgangsjaar is. De omgang met de drukregistratievoorziening heeft geleid tot de volgende invulling:

  • Spuitdoppen bij een spuitdruk tot 2 bar mogen niet meer worden gebruikt. Deze spuitdoppen worden na 2019 van de DRD-lijst gehaald. Dit zijn de doppen, die oranje zijn weer gegeven op de DRD-lijst.
  • Voor spuitdoppen bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistof-mengdoppen heeft u een drukregistratievoorziening nodig; Als alternatief kunt u:

- andere doppen gebruiken, die zijn goedgekeurd met een spuitdruk vanaf 3 bar

- een spuitmachine gebruiken die de drift extra tegengaat. De technieken vindt u op de DRT-lijst.

- de teeltvrije zone verdubbelen. De teeltvrije zone is opgenomen in het Activiteitenbesluit.

 
Landelijk wordt er een handhavingsprotocol ontwikkeld. Naar verwachting is deze in het voorjaar van 2019 klaar. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de uitkomsten hiervan.

Volg ons op

Drukregistratievoorziening veldspuit bij neerwaarts spuiten