Dempen van sloten

bijgesneden en verkleind sloot_430.jpg
Hebt u plannen een sloot te dempen? U kunt zelf vooraf bekijken of dit mag en welke voorwaarden er dan gelden. Wat de voorwaarden zijn, vindt u terug in de algemene regels waterkwantiteit keur
 
Steeds vaker zien we dat sloten gedempt worden zonder een melding vooraf. Het melden van het dempen van een watergang is een verplichting. Minimaal tien werkdagen voor de werkzaamheden starten moet de melding bij ons binnen zijn. Een melding doet u via het invullen van een meldingsformulier.

Compenseren

Wanneer sloten gedempt worden, heeft dit gevolgen voor de waterberging. Wanneer er neerslag valt is waterberging nodig. De waterbelangen kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van voorschriften. Het kan daarom zijn dat wanneer u een sloot dempt, u ook moet zorgen voor een compensatie van het verlies aan berging ergens anders.

Vragen?

Heeft u vragen over het melden van dempingen of de voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer via 0598 69 3800. U kunt vragen naar de afdeling vergunningen.

Volg ons op

Dempen van sloten