Print pagina

Landbouw juli

Wateronttrekking uit oppervlaktewater niet overal toegestaan

wateronttrekking 348 226.jpg
In ons gebied is het onttrekken van water niet op alle plekken toegestaan wanneer de waterstand hierdoor daalt. Op welke plekken dit wel en niet is toegestaan, leggen we uit. Lees verder>>

​Oproep: Beregenen? Meld het ons. 

beregenen348 226.jpg
De zomer is zo goed als begonnen en daarmee ook de langdurig droge periode. Wilt u beregenen uit oppervlaktewater? Meld dit ons twee dagen van tevoren. Lees verder>>

​Maaiseizoen in volle gang

maaien 348 226.jpg
Ons maaiseizoen is in volle gang. Tussen mei en december voeren we onderhoud uit aan de sloten in ons gebied. We vragen landbouwers eventuele geulen te dichten voor de veiligheid van onze medewerkers en het voorkomen van afspoeling van middelen. Lees verder >>


​​Monitoring: méér overschrijdingen​

zwemwater meten 348 226.jpg
Elk jaar monitort het waterschap de gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het aantal overschrijdingen van de norm in 2018 is veel hoger dan in 2017. In dit artikel leest u hier meer over. Lees verder>>

​Bloeiende akkerranden voor schoner water 

Akkerranden 348 226.jpg
Bloeiende akkerranden langs percelen zijn niet alleen mooi, maar kunnen ook de waterkwaliteit verbeteren. Kennisdeling over de akkerranden gebeurt in het DAW-project ‘Meer kennis minder middelen’ dat nu in de provincie Drenthe wordt uitgerold. Lees verder>>​

​Topsoil: Gebiedsbijeenkomst Drentsche Aa en Hunze

Topsoil 348 226.jpg
Begin maart hielden we een gebiedsbijeenkomst in het Drentsche Aa-gebied en de Hunze. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van de stroomgebieden van de Drentsche Aa en de Hunze. We toetsten de resultaten met de ervaringen van agrariërs in de praktijk. Wat zijn de uitkomsten? Lees verder>>​

Volg ons op

Landbouw juli