Print pagina

Wateronttrekking uit oppervlaktewater niet overal toegestaan

In sloten waar we geen water kunnen aanvoeren daalt op dit moment de waterstand. Op die plekken is onttrekken van water niet toegestaan. Dat de waterstand daalt is deels nog het gevolg van de droge zomer in 2018, maar ook als gevolg van het droge voorjaar in 2019.


In het oranje gebied op de kaart hieronder kunnen wij geen water aanvoeren. Volgens de regels mag u in dit gebied geen oppervlaktewater onttrekken als daardoor de waterstand daalt. Er mag geen water onttrokken worden uit deze sloten om te voorkomen dat planten en dieren die in dit water leven zullen sterven.

gebieden_zonder_wateraanvoer 430.jpg 
 Klik op de afbeelding om in te kunnen zoomen op de kaart.

Oproep: stop in oranje gebied met water onttrekken

Onttrekt u in het oranje gebied oppervlaktewater en daalt daardoor de waterstand? Dan vragen wij u daarmee te stoppen en gebruik te maken van een andere bron waar nog wel voldoende water aanwezig is.
 
We controleren of de regels nageleefd worden.

Vragen?

Twijfelt u of er nog oppervlaktewater onttrokken kan worden? Of heeft u andere vragen n.a.v. dit bericht? Dan kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer 0598 69 3800 en vragen naar de afdeling hydrologie. Onze collega’s staan u graag te woord.


Volg ons op

Wateronttrekking uit oppervlaktewater niet overal toegestaan