Print pagina

​Oproep: Beregenen? Meld het ons.

beregenen 430.jpg
Om voor iedereen het gebruik van oppervlaktewater mogelijk te maken, moeten wij het water in het gebied verdelen. Zolang er geen beregeningsverbod is afgekondigd, mag u beregenen. 

Als u wilt beregenen uit oppervlaktewater, dan moet u 
  • ​dit twee dagen van tevoren bij ons melden via telefoonnummer 0598 69 3800 of via beregening@hunzeenaas.nl
  • hierbij aangeven waar u wilt beregenen 
  • aangeven hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken

Beregenen uit grondwater

Wilt u beregenen uit grondwater? Bekijk onze keur ​of dit mogelijk is. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met ons algemene nummer 0598 69 3800 en vragen naar de afdeling vergunningverlening. 

Zuinig met water

Wij verzoeken u zuinig te zijn met water. We adviseren beregenaars om na zonsondergang te beregenen en afspraken over wateronttrekking te maken met andere beregenaars in het gebied. Door gelijkmatige verdeling van de wateronttrekking vanuit oppervlaktewater kan een eventueel beregeningsverbod worden uitgesteld.

Wateraanvoer

Het water dat wij aanvoeren komt vanuit het IJsselmeer. In onderstaande afbeelding wordt duidelijk waar we het water in ons gebied kunnen aanvoeren en waar niet. 

wateraanvoer Hunze en Aas met aanvoergemalen 430.png
Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Volg ons op

​Oproep: Beregenen? Meld het ons.