Print pagina

​​Monitoring: méér overschrijdingen

zwemwater meten 430.jpg
Elk jaar monitort het waterschap de gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Het aantal overschrijdingen van de norm in 2018 is veel hoger dan in 2017. 

Overschrijdingen 2018

Deels is dit veroorzaakt door extreme piekbuien in de maand mei. Maar daarnaast hebben óók hoge concentraties in meerdere andere maanden bijgedragen aan de overschrijdingen. De afgelopen jaren leken we langzaam toe te werken naar het beoogde doel van “nagenoeg geen overschrijdingen” in 2023 zoals vastgelegd in de Tweede nota duurzame gewasbescherming (Gezonde Groei, Duurzame Oogst). Helaas is deze trend met het aantal overschrijdingen in 2018 doorbroken. 

Benieuwd naar de resultaten van 2018? Klik hier. 

Aangetroffen stoffen 

In onderstaande tabel staan de stoffen die meerdere keren een overschrijding hebben laten zien in 2018. Per stof zijn een aantal merknamen en toepassingsgebieden genoemd.​

Middel​

Aantal overschrijdingen

Type middel

Actieve stof in o.a.

Toegelaten voor o.a.

Aclonifen

5

Herbicide

Challenge

Aardappelen, wortelen, knolselderij

Azoxystrobin

2

Fungicide

Ortiva, Amiplus, Azoxystrobin, Amistar

Vruchtgroenten, vaste planten, aardappelen, bloembollen, granen

Dimethenamid-P

3

Herbicide

Frontier Optima, Springbok, Wopro Ui-schoon

Bieten, maïs, boomkwekerij, koolzaad, uien 

Esfenvaleraat

2

Insecticide

Sumicidin Super, Sumi-Alpha 2.5 EC

Bloembollen, aardappelen, bieten, granen

Flufenacet

2

Herbicide

Herold, Pontos, Fence

Granen

Imidacloprid

2

Insecticide

Admire, Kohinor 700 WG

Potplanten, vruchtgroenten, gladiool

Methiocarb

2

Vogelafweermiddel

Mesurol FS

Maïs

Pendime thalin

8

Herbicide

Stomp SC, Wing P

Maïs, uien, bloembollen en boomkwekerij

​Nauwkeuriger gebruik van middelen 

Deze resultaten vragen om een nog nauwkeuriger gebruik van middelen op uw percelen.
Streef naar de juiste omstandigheden zodat verwaaiing en/ of uit- en afspoeling van percelen zo min mogelijk optreedt. Emissie vanaf het erf kunt u voorkomen door uw erf emissieloos te maken. In de gebieden met de meeste overschrijdingen is een bijdrage beschikbaar voor de te maken kosten. Benieuwd naar de regeling? Klik hier​

Kaart gewasbeschermingsmiddelen 2017-2018

In deze kaart ​zijn de resultaten te zien van het jaar 2017 en 2018. Bij elk meetpunt staat een rondje en/of een vierkantje. De vierkantjes staan voor het jaar 2017. De rondjes voor het jaar 2018.

Er zijn twee soorten normen. Eén voor de directe giftigheid van een middel; de maximaal aanvaardbare concentratie (MAC). En één voor de langdurige giftigheid; het jaargemiddelde (JG).

De vierkantjes en rondjes zijn opgedeeld in twee delen. De bovenkant geeft aan of de MAC-norm overschreden is op dit meetpunt. De onderkant geeft aan of de JG-norm is overschreden.

Daarnaast is aan de grootte van het vierkantje of rondje te zien hoeveel overschrijdingen er gemeten zijn op het meetpunt. 

Volg ons op

​​Monitoring: méér overschrijdingen