Print pagina

​Maaiseizoen in volle gang

maaien 430.jpg
In mei zijn wij begonnen met maaien. Tussen mei en december voeren we onderhoud uit aan de sloten in ons gebied. Het gaat om 3500 kilometer aan sloten. We doen dit om de aan- en afvoer van water in het gebied te garanderen. Maar wij willen ook graag de natuur beschermen. Tijdens het maaien volgen wij dan ook de regels uit de Wet natuurbescherming.  

Wat we maaien 

1. Onderhoudspad
Begroeiing houden we kort om het begaanbaar te houden voor onze machines, zoals tractors. Dit doen we voor de veiligheid van de chauffeurs. Een bijkomend voordeel is dat onkruid minder kans krijgt om zaad te vormen. 

2. Het talud
De schuine kant van de sloot, het talud, laten we in de bredere watergangen voor een groot deel staan omdat dieren en planten het er goed in doen. Begroeiing onder op het talud levert geen problemen op voor de wateraanvoer en waterafvoer. In de kleinere watergangen, maaien we wel alles. Daar kan de begroeiing namelijk wel problemen opleveren voor de wateraanvoer en –afvoer. 

3. Natte profiel (het deel waar water in staat)
Het natte profiel moet in de winter in de bredere watergangen bijna schoon zijn om water goed af te voeren. In de kleinere watergangen moet het natte profiel helemaal schoon zijn. In de zomer moet er een geul zijn om het water af te voeren bij hevige regenbuien. De ondiepe zijkanten maaien we in de winter aan één kant niet om zo ruimte te geven aan planten en dieren. 

Bent u agrariër?  

Bent u agrariër en heeft u geulen gegraven tijdens natte periodes? We vragen u eventuele geulen te dichten voor de veiligheid van onze medewerkers en het voorkomen van afspoeling van middelen.
We hebben niet overal onderhoudspaden liggen. In een aantal gebieden liggen de landbouwpercelen direct aan de watergang. Deze watergangen hebben wij vaak in herfstonderhoud. Als de gewassen van het land zijn, maaien wij hier het talud. Dit blijft zo. 

Wel snappen wij dat u geen last van onkruiden wilt hebben. U heeft daarbij de mogelijkheid om het maaipad dat grenst aan uw perceel mee te maaien. Het maaien van het talud is niet toegestaan. Het maaipad is en blijft eigendom van het waterschap. 

Volg ons op

​Maaiseizoen in volle gang