Print pagina

Hunze en Aa’s ontvangt onderscheiding voor bloemrijke dijk

Bloemrijke dijk Tjip 430.jpg

Op vrijdag 12 juli ontvingen wij een onderscheiding voor het hebben van een bloemrijke dijk langs het Oldambtmeer. De onderscheiding met de naam Pro flora et Securitate is ingesteld door Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen. Watergraaf Erik de Ridder van waterschap De Dommel reikte de onderscheiding uit.

Het doel van de onderscheiding is om beheerders te stimuleren dijken te bekleden met bloemen. Een bloemrijke dijk zorgt namelijk niet alleen voor extra stabiliteit van de dijkbekleding, maar ook voor meer biodiversiteit.

Dijk Oldambtmeer

Wij willen graag een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en zijn daarom een pilot gestart met een bloemrijke dijk langs het Oldambtmeer in de Blauwe Stad. 
Omdat deze dijk ook een recreatieve functie heeft, vanwege het fiets- en wandelpad dat er ligt, is ervoor gekozen om de pilot op deze locatie uit te voeren.
Er is een inheems kruidenmengsel uitgezocht dat past bij de locatie en omgeving. De soorten in het mengsel trekken allerlei insecten aan zoals bijen, hommels en vlinders.

Volop in ontwikkeling

Het bloemenmengsel op de dijk is nog volop in ontwikkeling. De dijk langs het Oldambtmeer is bedekt met zware klei. Hierdoor gaat de ontwikkeling langzaam.
“Maar, we zijn enthousiast en willen de pilot verder uitbreiden in ons gebied”, aldus dagelijks bestuurslid Tjip Douwstra. “De veiligheid van de dijken blijft het belangrijkste, maar waar de veiligheid niet in het geding is, zijn de bloemrijke dijken een mooie invulling om de biodiversiteit te vergroten en een bijdrage te leveren aan de beleving in het kader van recreatie.”
Het waterschap wijst de komende jaren meer dijken aan waar bloemenmengsels ingezaaid en met beheer bloemrijker gemaakt kunnen worden.
onderscheiding groot - 430.jpg


Volg ons op

Hunze en Aa’s ontvangt onderscheiding voor bloemrijke dijk