Verhoging waterstand

verhoging waterstanden 430.jpg
We hebben de waterstand in ons gebied verhoogd door de waterpeilen van de stuwen en gemalen hoger in te stellen.
De waterstand zit nu tussen het zomer- en winterpeil in. De verhoging van de waterstand is nodig om water vast te houden. Zo voorkomen we een verdere daling van de grondwaterstand. Het grondwaterpeil daalde vanwege een paar droge laatste weken en hoge temperaturen.
 
Dat we de waterstand in februari al verhogen is uitzonderlijk. Normaal gesproken gebeurt dit pas rond eind maart.

Niet overal in het gebied

We kunnen niet overal in het gebied het waterpeil verhogen. Dit is het geval in de hoger gelegen gedeeltes van ons gebied, zoals het gebied bovenop de Hondsrug en de bovenloop van het Drentsche Aa-gebied. Hier moet het grondwater uit zichzelf weer op stand komen.

Evaluatie droogte 2018

Bent u benieuwd naar hoe de droogteperiode van 2018 verlopen is bij ons waterschap? Lees dan onze evaluatie.
 

Volg ons op

Verhoging waterstand