Veen in kaart gebracht


Met ruim 5000 boringen heeft waterschap Hunze en Aa’s veengebieden in kaart gebracht. Dit inzicht is van belang om de juiste keuzes te kunnen maken bij bijvoorbeeld peilbesluiten en inrichtingsplannen.

Aandachtsgebieden

We hebben een aantal aandachtsgebieden vast kunnen stellen. Totaal 22.655 hectare. Dit zijn de gebieden waar nog decennialang maaivelddaling plaats kan vinden door veenoxidatie. Hier is de veenlaag dikker dan 25 cm en ligt het veen af en toe boven het grondwater. In deze gebieden is het mogelijk nog iets aan de veenoxidatie te doen.

Naast bodemdaling ook CO2 uitstoot

Wanneer veen in aanraking komt met zuurstof, breekt het af. Hierdoor komt CO2 vrij en daalt de bodem. Daar waar nog veenlagen boven het grondwaterpeil aanwezig zijn, zakt de bodem gemiddeld 1 á 2 cm per jaar. De gemiddelde CO2 productie per millimeter veenoxidatie is 2,26 ton per hectare per jaar. Dit betekent dat de totale CO2 uitstoot voor het aandachtsgebied op dit moment jaarlijks 512.000 ton is.

Invloed grondgebruik

In ons gebied wordt de grond in de aandachtsgebieden voornamelijk gebruikt als akkerbouw en gelden de daarvoor geldende droogleggingsnormen. We zouden dus moeten kijken naar die droogleggingsnorm. Met zowel de provincie Groningen als de provincie Drenthe hebben we hierover contact. Doordat we nu inzichtelijk hebben waar de aandachtsgebieden liggen, weten we waar we ons op moeten richten. Duidelijk is in ieder geval dat het veen grillig is, en er daardoor maatwerk nodig is.

Pilot Valthermond

In Valthermond loopt een pilot waarbij we met de gebiedsgebruikers en specialisten kijken naar alternatieven voor het gebruik van het gebied, als oplossing voor de veenoxidatie.

Klik op de kaart voor vergroting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volg ons op

Veen in kaart gebracht