Print pagina

Natuurvriendelijke oevers


Om de ecologie en waterkwaliteit te verbeteren zorgen we niet alleen voor natuurvriendelijke oevers in de beken, maar leggen we waar het mogelijk is deze ook aan in de kanalen.

Betere leefomgeving in en op het water

Door deze natuurvriendelijke oevers ontstaat er een betere leefomgeving voor het waterleven. Het vergroot de soortenrijkdom en plantendekking in het water, en het vergroot de waarde voor de macrofauna. Denk aan schuil- en paaimogelijkheden voor vissen. 

Verschillende manieren

Daar waar we werken aan kadeverbetering of herinrichting wordt vaak in combinatie gekeken naar mogelijkheden voor een natuurvriendelijke oever. Momenteel worden echter los daarvan in de kanalen van de Veenkoloniën en Westerwolde enkele oevers op verschillende plekken éénzijdig natuurvriendelijk ingericht volgens de kaderrichtlijn water (KRW). Dit gebeurt op verschillende manieren: door het aanleggen van een flauw talud, het creeren van luwe zones met schotten of houten damwanden en/of het verruimen van de vooroever.
 
Het gaat totaal om ongeveer 9 km verdeeld over:  
  • Mussel Aa kanaal, bij Veele én richting Veelerveen,
  • Kanaal Veendam-Musselkanaal, boven gemaal Vennix én ter hoogte van Stadskanaal,
  • Stadskanaal, ter hoogte van Nieuwediep,
  • Boelo Tijdenskanaal, Bellingwolde.    

Dit project wordt betaald vanuit het Europese Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP3)

 Volg ons op

Natuurvriendelijke oevers