Denk en praat mee


Ons spoorboekje

Eens in de 6 jaar wordt het Waterbeheerprogramma vastgesteld. Dit is ons spoorboekje, de leidraad voor ons werk. Het huidige beheerprogramma loopt af in 2021. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma voor de periode 2022-2027.

Inhoudelijke voorbereiding

De inhoudelijk voorbereiding gebeurt in het project ‘Waterdrager’. Hierin analyseren we de huidige situatie en kijken we naar de opgaven die voor ons liggen. Opgaven die ons opgelegd worden door onder andere Europa. Hoe we die opgaven uitvoeren, bepalen we graag met collega-organisaties, met betrokken instanties, met de omgeving, met u als inwoner.

Gebiedsbijeenkomsten

In het najaar gaan we per watersysteem het gebied in om de opgaven helder te maken en daarover van gedachten te wisselen. Via diverse kanalen nodigen we de omgeving uit voor deze bijeenkomsten. Hieronder ziet u alvast de data:

 

​Watersysteem ​datum
Drentsche Aa  17 oktober​
Duurswold    ​29 oktober
Hunze     7 november
Oldambt/Fiemel   ​12 november

Veenkoloniën 

​26 november
Westerwolde                28 november

 

 

 

Volg ons op

Denk en praat mee