Wat doe je met percolaat-, lek- en drainwater?

Voorbereiding op teeltwisseling

Stop op tijd met de watergift aan het gewas zodat de substraatmatten al zoveel mogelijk droogtrekken door het gewas en uitdrogen.

Percolaatwater van gewassen

Percolaatwater is water dat vrijkomt bij de vertering van gewassen. Het ontstaat als de oude gewassen naar buiten worden gereden en daar tijdelijk worden opgeslagen. Dit water mag u niet op het oppervlaktewater lozen, maar moet u afvoeren naar de riolering. Indien er geen riolering aanwezig is, kunt u het water opvangen en uitrijden over het land. Het is verstandig om de gewassen zoveel mogelijk te laten indrogen voordat ze naar buiten worden gereden. Vervolgens laat u ze zo snel ophalen.

Uitlekwater substraatmatten

Dit water kan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en mag u dus niet lozen op het oppervlaktewater. Het water mag u wel lozen op de riolering. De matten aan het einde van het teeltseizoen zoveel mogelijk droog laten trekken door het gewas, voorkomt dat er veel water uitlekt.

Schoonmaakwater binnenkant van de kas

Als er uitsluitend water wordt gebruikt om de kas te reinigen, mag het water de bodem intrekken (als de grondfolie is weggehaald). Indien u schoonmaakmiddelen toevoegt aan het water, moet u het water opvangen en lozen op de riolering.

Schoonmaken van silo’s

Om de nieuwe teelt geheel schoon te starten, worden vaak ook de vuilwatersilo’s e.d. tijdens de teeltwisseling gereinigd. Omdat dit water meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevat, mag u het schoonmaakwater niet op het oppervlaktewater lozen. Lozing op de riolering is wel toegestaan.

Doorsnijden van de substraatmatten

Na het voldruppelen van de matten wordt vaak de folie aan de zijkant van de substraatmatten doorgesneden om het overtollige water te verwijderen. Hierbij kan in korte tijd veel drainwater vrij komen. Aangezien dit water meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevat, is het niet toegestaan om dit water op het oppervlaktewater te lozen. Om te voorkomen dat al het water tegelijkertijd moet worden afgevoerd en de drainopvang daarvoor te klein is, adviseren wij u om het folie eerst een klein stukje in te snijden en later helemaal. Hiermee komt het water gefaseerd vrij en is het makkelijker om het drainwater op te vangen en te hergebruiken in de teelt.

Drainwater in het begin van de teelt

Veel bedrijven kiezen er voor om de eerste periode na het planten het drainwater niet op te vangen maar te spuien. Een argument hiervoor is dat nieuwe steenwolmatten stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de jonge planten. Uit ervaring is gebleken dat opvang van het drainwater direct na het planten geen extra risico’s meebrengt voor de planten.

Volg ons op

Wat doe je met percolaat-, lek- en drainwater?