Schoon drinkwater, ook in de toekomst

De Drentsche Aa is een stroomdalgebied met een oppervlaktewaterwinning voor drinkwaterbereiding. De vergunning daarvoor werd al in 1879 verleend. Het gezuiverde oppervlaktewater uit de Drentsche Aa wordt als drinkwater geleverd aan de stad Groningen, Haren, Glimmen en gedeeltelijk Eelde-Paterswolde. Om deze voorziening veilig te stellen, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan het gebruik van bodem en omgeving.  

Zeven jaar actie

Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en provincie Drenthe ondernemen de komende zeven jaar actie voor de oppervlaktewaterwinning vanuit een schone Drentsche Aa. Dat doen wij samen met gemeenten, bedrijven, agrariërs en inwoners van het gebied. Eerder dit jaar presenteerden we het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa.

Maatregelen

Het aantal betrokken partijen was groot. Inwoners, bedrijven en agrariërs hebben geen wettelijke taak ten aanzien van de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit, maar ze hebben wel een rol. Voorbeelden van de gezamenlijk opgestelde maatregelen zijn:
  • Inzetten op algemene voorlichting en bewustwording over activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden.
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen stimuleren bij particulieren en gemeenten.
  • Actieve uitwisseling van kennis en innovatie bevorderen bij bedrijven langs de Drentsche Aa over milieuvriendelijk terreinbeheer.
  • Het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs, zoals het instellen van akkerranden, het verduurzamen van de teelten en de vermindering van afspoeling en uitspoeling van erf en perceel.
  • Het actualiseren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied door de bevoegde gezagen.
Hunze en Aa’s stelt een team samen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa.
 

Volg ons op

Schoon drinkwater, ook in de toekomst