Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting

Verdichting van de bodem is een onderschat probleem in de landbouw. Onder de ploegdiepte is het probleem vrijwel onomkeerbaar. Daarom lanceren CLM, Alterra, IPO en Rijkswaterstaat een film. Tijdens een alledaags gesprek tussen boer en adviseur komen gevolgen en oplossingen in beeld.


Bijna 50% van de ondergrond in de landbouw overschrijdt het niveau van kritische dichtheid, bleek tijdens veldonderzoek. Het gaat dan om de ploegzool en dieper. Ondergrondverdichting is onomkeerbaar. De diepte maakt het lastig om ondergrondverdichting op te heffen zonder dat de structuur instabiel wordt en opnieuw verdicht. Dit leidt tot opbrengstderving door nat- en droogteschade, kwaliteitsverlies en verminderde infiltratie van water in de bodem. Aandacht voor het voorkomen van ondergrondverdichting is dus noodzakelijk.
 
De film brengt de noodzaak in beeld voor de oogst, bodemstructuur en berijdbaarheid en toont oplossingen.

Meer informatie over het Prisma-onderzoek:

Nadere inlichtingen:

 Adriaan Guldemond , guldemond@clm.nl / (0345 470 721)

Volg ons op

Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting