Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen

Recent hebben we onze monitoringsresultaten gewasbeschermingsmiddelen van dit jaar (tot en met juli 2015) geanalyseerd. Deze tussenstand geeft u een indruk van de drift, uitspoeling of afspoeling van de middelen in de afgelopen periode en in welke gebieden vooral aandacht nodig is bij toepassing van de middelen.

Meetpunten gewasbeschermingsmiddelen

Op de kaart is te zien waar we gewasbeschermingsmiddelen aantroffen. Alle meetpunten voor gewasbeschermingsmiddelen zijn opgenomen. De gekleurde rondjes zijn de meetpunten van 2015. De kleur zegt iets over de concentraties.
Groen: geen middelen in hoge concentraties.
Donkerpaars: stoffen normoverschrijdend aantroffen. 
Lichtpaars: hoge concentraties, maar geen normoverschrijding.

Tabel normoverschrijdende stoffen

In de tabel normoverschrijdende stoffen zijn de gewasbeschermingsmiddelen (=werkzame stof) opgenomen welke normoverschrijdend of in hoge concentratie zijn aangetroffen. Per werkzame stof is het type middel genoemd, een aantal namen van middelen én de teelten waarin het kan worden toegepast.

Resultaten landelijk gebied

Bij het uitstroompunt van de Drentse Monden, ter hoogte van Stadskanaal, troffen we op 30 maart de  fungicide  azoxystrobin en de insecticide imidacloprid  aan. Azoxystrobin is normoverschrijdend voor het jaargemiddelde. Halverwege mei vonden we de herbicide linuron en in juni en juli terbutylazine of het afbraakprodukt desethylterbutylzine. Deze herbicide mag alleen in de mais gebruikt worden.

Op meetpunt in het Noordwillemskanaal vlak voor de stad Groningen troffen we op 12 mei de fungicide azoxystrobin (o.a. Amistar) en de herbicide metolachloor (o.a. Dual Gold) in hogere concentraties aan. De herbicide wordt gebruikt in de bieten, mais en de bollenteelt.

Ten zuiden van het Hondshalstermeer bij gemaal de Dellen vonden we op 11 mei twee fungiciden in hoge concentraties, azoxystrobin en daarnaast fluoxastrobin. Azoxystrobin is normoverschrijdend aangetroffen voor het jaargemiddelde. We troffen in het zelfde monster ook pencycuron aan, wat mogelijk duidt op het middel Subliem. In juni en juli troffen we wederom azoxystrobin aan.

Bij gemaal de Paauwen voor het Schildmeer troffen we esfenvaleraat (insecticide) in de maand juni in normoverschrijdende concentratie aan.

Ten noorden van het Hondshalstermeer vonden we een middel wat alleen gebruikt mag worden in de bedekte teelt, namelijk spiromesifen, dit is een insecticide. Het mag toegepast worden in de bedekte vruchten- en groententeelt We zijn nog op zoek naar de bron van dit middel, het is namelijk normoverschrijdend aangetroffen.

Voor gemaal Woudbloem troffen we in mei het middel imidacloprid (insecticide) aan in hoge concentratie.

In het Eemskanaal ten hoogte van Farmsum troffen we op 11 mei een insecticide aan, namelijk abamectine. Deze meting is normoverschrijdend. Het middel is toegelaten in de groente- en vruchtenteelt, vollegrond en kas, en in de bollenteelt.

Op het meetpunt Uitwateringskanaal Fiemel maten we esfenvaleraat normoverschrijdend in de maand mei.
 
Onderin het stroomgebied van de Drentsche Aa bij Laaghalen vonden we in juni azoxystrobin en esfenvaleraat (normoverschrijdend). Op 22 juli vonden we ethyleenthioureum in normoverschrijdende concentratie, dit is het afbraakproduct van onder andere de fungicide Mancozeb. Mancozeb zit onder andere in Valbon en Acrobat en wordt onder andere gebruikt in de aardappelteelt en bollenteelt.

Resultaten tuinkassen

In het oppervlaktewater afkomstig uit het  kassengebied Klazienaveen vonden we in maart, mei en juli de insecticide imidacloprid. De concentratie is dusdanig dat de norm voor het jaargemiddelde overschreden wordt. Daarnaast vonden we in mei de fungicide azoxystrobin en de insecticide thiacloprid in hoge concentraties. In juli zijn het nog de fungicide cyprodinil en de insecticide methiocarb. Methiocarb is normoverschrijdend.
 
Bij het kassengebied van Zuidbroek vonden we op 30 maart een aantal middelen in extreem hoge concentratie en normoverschrijdend aan. Het gaat om de fungiciden azoxystrobin, thiofanaat-methyl, cyprodinil  en de insecticide imidacloprid. Bovendien vonden we ook in hoge concentratie het afbraakproduct van thiofanaat-methyl,  namelijk carbendazim. Carbendazim is zelf als  middel niet meer toegestaan, maar komt door afbraak van een ander middel alsnog in onze wateren voor. Op 17 juni troffen we wederom imidacloprid, azoxystrobin en cyprodinil aan. In lagere concentraties dan in de maand maart, maar wederom blijven het hoge concentraties. We maten ook dimethoaat, pymethrozine en cyromazine in hoge concentraties.

Afsluitend

Begin 2016 besteden we in deze landbouwnieuwsbrief opnieuw aandacht aan de monitoringsgegevens van 2015. We hebben dan alle resultaten binnen en kunnen dan aangeven op welke meetpunten we geen normoverschrijdingen hebben geconstateerd. Bij de meetpunten mét normoverschrijdingen wordt, net als in deze nieuwsbrief, besproken welke middelen we vinden.

Volg ons op

Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen