Landbouw oktober 2015

Vanaf 1 november controleren we de sloten

In november controleren wij de schouwsloten in ons gebied. Een schone sloot zorgt ervoor dat water snel wordt afgevoerd en dat u geen wateroverlast krijgt.
_________________________________________________________________

Zilte boer heeft zoetwaterbel van vier miljoen liter

Vreugde bij boeren en waterschappen. Het Waddenfonds komt over de brug met een subsidie van 700.000 euro. Hierdoor kunnen boeren in de kuststreek nog ...
Lees verder
_________________________________________________________________

Schoon drinkwater, ook in de toekomst

De Drentsche Aa is een stroomdalgebied met een oppervlaktewaterwinning voor drinkwaterbereiding. De vergunning daarvoor werd al in 1879 verleend.
_________________________________________________________________

Stimuleringsbudget emissiebeperking glastuinbouw

Waterschappen maken flink werk van het verminderen van de emissies binnen de glastuinbouw. De Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat de glastuinbouw in 2027...
Lees verder
_________________________________________________________________

Teeltwisseling

Stop op tijd met de watergift aan het gewas zodat de substraatmatten al zoveel mogelijk droogtrekken door het gewas en uitdrogen.
_________________________________________________________________

Monitoringsgegevens gewasbeschermingsmiddelen

 
Recent hebben we onze monitoringsresultaten van dit jaar ( tot en met juli 2015) geanalyseerd. De resultaten vindt u op de bijgevoegde kaart én in...
_________________________________________________________________

Film vestigt aandacht op ondergrondverlichting


Verdichting van de bodem is een onderschat probleem in de landbouw. Onder de ploegdiepte is het probleem vrijwel onomkeerbaar. Daarom lanceren...
Lees verder
 
 
 

Volg ons op

Landbouw oktober 2015