Landbouw oktober 2018

Extreme zomer

drentse aa- eind zomer_348x226.jpg
Decennialang was het weer niet zo extreem als afgelopen zomer. Het was extreem droog. Daar waar we konden zorgden we voor wateraanvoer. Toch konden we niet voorkomen dat we een beregeningsverbod moesten afkondigen. Lees verder>>

Beregenen uit grondwater

beregenen348 226.jpg
Als uw bedrijf in de Veenkoloniën ligt bestaat de mogelijkheid om te beregenen met grondwater. Hiervoor hoeft u niet altijd een vergunning aan te vragen. Lees verder>>

Is uw sloot al schoon?

schouwsloot 348 226.jpg
Een schone sloot is belangrijk voor de waterafvoer. Als eigenaar van een sloot die door het waterschap is aangewezen, wordt van u verwacht dat u deze schoonmaakt. Lees verder>>

Duurzame bollenteelt Drentsche Aa-gebied

IMG_0654_348x226.jpg
Bollentelers willen een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Drentsche Aa. De bollentelers willen emissie van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlakte- en grondwater verminderen. Lees verder>>

Verminderen emissie in glastuinbouw

Glastuinbouw 348x226.jpg
Samen met de glastuinbouw emissies naar het oppervlaktewater, grondwater en riool verminderen. Dit doen we in het programma DuurSaam Glashelder. Inmiddels hebben 61 tuinders een bedrijfswaterscan laten uitvoeren. Lees verder>>
 

Volg ons op

Landbouw oktober 2018